Flřtilei­ir

Atvinnu■rˇunarfÚlag Vestfjar­a

Tilgangur Atvinnuþróunarfélags Vestfjarða er að efla og auka fjölbreytni mannlífs og atvinnulífs á Vestfjörðum. Atvinnuþróunarfélagið er í samstarfi við stoðstofnanir atvinnulífsins og stofnanir er sinna rannsókna- og þróunarstarfi á Íslandi. Viðskiptavinir félagsins eru einstaklingar, fyrirtæki, stofnanir, sveitarfélög og félagasamtök.


Nßnar

Fjˇr­ungssamband Vestfir­inga

Tilgangur Fjórðungssambandsins er að vinna að hagsmunum vestfirskra sveitarfélaga og alls Vestfirðingafjórðungs.


Fjórðungssamband Vestfirðiunga fylgist náið með og beitir sér í málefnum sveitarfélaganna, hvar sem þau kunna að vera til umfjöllunar, ekki síst á Alþingi, í ráðuneytum og ríkisstofnunum.


Nßnar

Fj÷lmenningarsetur - Multicultural Centre

Fjölmenningarsetur / Multicultural Centre er til húsa í Þróunarsetri Vestfjarða, Árnagötu 2-4, Ísafirði.


Nßnar

Hafrannsˇknastofnunin

Útibú Hafrannsóknastofnunarinnar á Ísafirði hóf starfsemi sína 17. september 1976 og er til húsa í Þróunarsetri Vestfjarða. Í þessu húsi hefur útibúið verið alla tíð en árið 1999 var Þróunarsetrinu komið á laggirnar og húsnæði endurhannað og innréttað.  Aðstaða útibúsins er öll hin besta í nýju húsnæði og eru starfsmenn fjórir, útibússtjóri, tveir veiðarfærasérfræðingar og rannsóknamaður. 


Nßnar

Heilbrig­iseftirlit Vestfjar­a

Heilbrigðiseftirlit Vestfjarða starfar á vegum Heilbrigðisnefndar Vestfjarða og sér um að framfylgja lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir ásamt þeim reglugerðum sem settar eru samkvæmt lögunum, samþykktum sveitarfélaga og ákvæðum í sérstökum lögum eða reglugerðum sem nefndinni er eða kann að vera falið að annast framkvæmd á.


Nßnar

Heilbrig­isstofnunin ═safjar­arbŠ

Heilbrigðisstofnunin Ísafjarðarbæ er samheiti fyrir starfsemi fjórðungssjúkrahúss á Ísafirði og heilsugæslu í öllum helstu þéttbýliskjörnum Ísafjarðarbæjar auk nágrannasveitarfélagsins Súðavíkurhrepps.


Nßnar

HÚra­sdˇmur Vestfjar­a

Héraðsdómur Vestfjarða er einn af átta héraðsdómstólum landsins. Umdæmi hans skiptist í tvær dómþinghár, sbr. 1. gr. reglugerðar nr. 395/1998.  Eftirtalin sýsluumdæmi heyra til umdæmis hans: Umdæmi sýslumannanna í Bolungarvík, á Hólmavík, á Ísafirði og á Patreksfirði.


Nßnar

L÷greglan

Lögreglustöðin er í Hafnarstræti 1 (Stjórnsýsluhúsi), Ísafirði. 


Nßnar

Marka­sstofa Vestfjar­a

Markaðsstofa Vestfjarða er deild innan Fjórðungssambands Vestfirðinga. Markaðsstofan sér meðal annars um móttöku blaðamanna og útgáfu bæklinga og kynningarefnis um Vestfirði. Stofan er til húsa í Vestrahúsinu á Ísafirði.


Nßnar

Nßtt˙rustofa Vestfjar­a

Náttúrustofa Vestfjarða er alhliða rannsóknar- og þjónustustofnun í náttúrufræðum á Vestfjörðum. Hún starfar skv. lögum um Náttúrufræðistofnun Íslands og náttúrustofur nr. 60/1992 og er rekin af sveitarfélögum á Vestfjörðum með stuðningi ríkisins. 


Nßnar

Orkub˙ Vestfjar­a Hf

Tilgangur fyrirtækisins er að virkja vatnsafl og jarðhita á Vestfjörðum þar sem hagkvæmt þykir. Eiga og reka vatnsorkuver og dísilraforkustöðvar til raforkuframleiðslu, ásamt nauðsynlegum mannvirkjun til raforkuflutnings og raforkudreifingar. Eiga og reka jarðvarmavirki og fjarvarmakyndistöðvar ásamt nauðsynlegu dreifikerfi. Annast virkjunarrannsóknir og aðrar undirbúningsrannsóknir eftir því sem ákveðið er hverju sinni. 


Nßnar

Rau­i kross ═slands - svŠ­isskrifstofa

Á Ísafirði er starfrækt svæðisskrifstofa sem er til húsa að Suðurgötu 12.  Svæðisfulltrúi Rauða kross Íslands á Vestfjörðum er Bryndís Friðgeirsdóttir. Síminn er 456 3180 - Netfang: vestfirdir@redcross.is  - Vefur Rauða krossins: www.redcross.is - 


Nßnar

RÝkisskattstjˇri - skattstofan ═safir­i

Embætti ríkisskattstjóra var stofnað 1. október 1962. Starfsmenn þess eru u.þ.b. 250 á níu starfsstöðvum. Ríkisskattstjóri hefur með höndum álagningu opinberra gjalda og annarra skatta og gjalda og annast skatteftirlit. Ríkisskattstjóri setur framkvæmdar- og starfsreglur ásamt leiðbeiningum og birtir eftir því sem efni standa til og þýðingu hefur. 


Á upplýsingavef Ríkisskattstjóra, www.rsk.is, er að finna ítarlegar upplýsingar um álagningu skatta og gjalda.  Þar er einnig hægt að skila framtölum og skýrslum rafrænt og sækja helstu eyðublöð.


Nßnar

SvŠ­isvinnumi­lun Vestfjar­a

Svæðisvinnumiðlun Vestfjarða er útibú Vinnumálastofnunar á Vestfjörðum, staðsett á Ísafirði. Meginhlutverk Vinnumálastofnunar er að stuðla að jafnvægi á milli eftirspurnar og framboðs á vinnuafli í landinu.


Nßnar

Sřsluma­urinn ß ═safir­i

Sýslumaðurinn á Ísafirði fer með stjórnsýslu ríkisins í héraði, eftir því sem lög og reglugerðir mæla fyrir um, sbr. 1. gr. laga um framkvæmdarvald ríkisins í héraði nr. 92/1989. 


Nßnar

Umbo­ Tryggingastofnunar rÝkisins og Sj˙kratrygginga ═slands

Umboð Tryggingastofnunar ríkisins og Sjúkratrygginga Íslands eru hjá Sýslumanninum á ísafirði. Umboðið sér um greiðslur og upplýsingar varðandi bætur almannatrygginga ,félagslega aðstoð ,og málefni langveikra barna.


Tryggingastofnun ríkisins og umboðin annst einnig greiðslur á meðlagi.


Nßnar

Vesturafl - starfsendurhŠfing

Vesturafl er starfsendurhæfing ætluð fólki með skert lífsgæði, fólki sem vegna veikinda eða aðstæðna getur ekki tekið virkan þátt í samfélaginu, hvort heldur í vinnu eða á heimilinu sínu.


Nßnar

Ůrˇunarsetur Vestfjar­a

Markmið Þróunarseturs eru m.a. að efla samstarf stofnana og fyrirtækja á sviði rannsókna, atvinnu og þróunar á Vestfjörðum, að koma á fót og þróa samstarfsnet aðila jafnt innan setursins sem utan og að vera hluti af uppbyggingu símenntunar á Vestfjörðum. 


Nßnar
Vefumsjˇn