Flřtilei­ir

Hafrannsˇknastofnunin

Árnagötu 2, Ísafirði - Sími: 575 2300 - Fax: 450 3005 - Opnunartími: 08:00 - 16:00  
Netfang:  hjalti@hafro.is - Vefur: http://www.hafro.is 

Útibú Hafrannsóknastofnunarinnar á Ísafirði hóf starfsemi sína 17. september 1976 og er til húsa í Þróunarsetri Vestfjarða. Í þessu húsi hefur útibúið verið alla tíð en árið 1999 var Þróunarsetrinu komið á laggirnar og húsnæði endurhannað og innréttað.  Aðstaða útibúsins er öll hin besta í nýju húsnæði og eru starfsmenn fjórir, útibússtjóri, tveir veiðarfærasérfræðingar og rannsóknamaður. 

Unnið er að ýmsum verkefnum á útibúinu en mörkuð hefur verið sú stefna að á útibúinu skuli unnið að rannsóknum á veiðarfærum og veiðitækni. Markvisst hefur verið unnið að því að efla útibúið á því sviði, m.a. með ráðningu tveggja sérfræðinga og kaupum á búnaði. Ávallt er reynt að fylgjast sem best með lönduðum afla og sýni tekin reglulega til aldursgreiningar og frekari úrvinnslu. 


Starfsmenn útibúsins fara í allmarga >rannsóknaleiðangra á vegum stofnunarinnar, bæði á rannsóknaskipunum og heimabátum. Auk þess aflar stofnunin með reglubundnum hætti þang- og kræklingasýna fyir Geislavarnir ríkisins til vöktunar á geislavirkum efnum og þungmálmum. Það sinnir einnig fyrirspurnum og aflar ýmissa gagna fyrir útveginn.

 

Auk þess að sinna langtímaverkefnum sinnir það einnig tímabundnum verkefnum og rannsóknum. Til dæmis; endurskoðun gagnasöfnunarkerfa, rannsóknir á fæðu þorsks, ýsu og ufsa í afla fiskiskipa og rannsóknum á lífslíkum þorsks eftir línu- og handfæraveiðar. Þorskseldi er stöðugt að aukast á Vestfjörðum og hefur útibúið komið að ýmsum verkefnum á því sviði, s.s. tilraunir með áframeldi þorsks svo og samanburði á eldi villtra þorskseiða úr Ísafjarðardjúpi og eldisþorskseiða.

Vefumsjˇn