Flřtilei­ir

Heilbrig­iseftirlit Vestfjar­a

Aðalstræti 21, 2. h., Bolungarvík 
Sími: 456-7087 
Farsímar: 861-8489 og 861-8287 
Fax: 456 7088 - Opnunartími: 08:00 – 17:00 


Netföng:

Eftirlit   eftirlit@hevf.is
Hlynur Reynisson Heilbrigðisfulltrúi hlynur@hevf.is
Anton Helgason Framkvæmdastjóri anton@hevf.is

 

Vefsíða:

www.hevf.is


Heilbrigðiseftirlit Vestfjarða starfar á vegum Heilbrigðisnefndar Vestfjarða og sér um að framfylgja lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir ásamt þeim reglugerðum sem settar eru samkvæmt lögunum, samþykktum sveitarfélaga og ákvæðum í sérstökum lögum eða reglugerðum sem nefndinni er eða kann að vera falið að annast framkvæmd á. Því er ætlað að vinna að bættu heilbrigðiseftirliti á svæðinu, annast fræðslu fyrir almenning og efla samvinnu við önnur yfirvöld og aðila sem vinna að þessum málum. Í  megindráttum skiptist eftirlitið í  fjóra flokka: almennt heilbrigðiseftirlit, mengunareftirlit, eftirlit með smásölu eiturefna, matvælaeftirlit, gæludýraeftirlit og eftirlit með þrifnaði utanhúss.

 

Umdæmi embættisins nær yfir fyrrum Vestfjarðakjördæmi að undanskyldum Bæjarhrepp sem Heilbrigðiseftirlit Norðurlands-vestra þjónar og ratsjárstöðinni á Bolafjalli sem Heilbrigðiseftirlit Suðurnesja þjónar. Við embættið eru tveir starfsmenn í fullu starfi. Framkvæmdastjórinn er ábyrgur fyrir rekstri embættisins.

Vefumsjˇn